آرشیو برچسب ها : اهواز

مرکز آموزش تخصـــصی دوربـــین مداربسته آیا دوربین مداربسته در منزل شما را یک بیمار پارانویا نشان می دهد ؟ پارانویا در تعریف عام آن ، حالتی است که شخص در آن با اهمیت فوق العاده و خارج از اندازه ای که به سلامت جانی و مالی خود می دهند ، خودرا شکنجه می دهد . […]